Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελληνο-Αλβανικές Mελέτες ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2016 με πρωτοβουλία της Παρασκευής Νάσκου-Περράκη, π. Καθηγήτριας του Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της Ελευθερίας Μαντά, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και του Άγγελου Συρίγου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία, καθώς και τον ελληνικό και τον αλβανικό λαό, στους τομείς των διεθνών σχέσεων, του διεθνούς δικαίου, της ιστορίας, της αρχαιολογίας, του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τομέα άπτεται των ελληνο-αλβανικών σχέσεων.
Οι δράσεις της Εταιρείας καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1. έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών,
  2. οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  3. δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τη μελέτη των ελληνο-αλβανικών σχέσεων,
  4. ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στο επιστημονικό πεδίο των ελληνο-αλβανικών σχέσεων και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε αυτό το πεδίο,
  5. χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων, μελετών, διδακτορικών διατριβών καθώς και όποιας άλλης δράσης συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης,
  6. ανάληψη επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς,
  7. συνεργασία με την ελληνική, αλβανική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αξιόπιστους επιστημονικούς και άλλους φορείς, σωματεία, συλλόγους, αλλά και φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με στόχο τη διαμόρφωση κλίματος αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη

Ελευθερία Μαντά

Άγγελος Συρίγος

Ελληνικα